Działalność ART FORUM

W ramach naszej działalności oferujemy różnorodne zajęcia. Bez względu na twój cel – czy to śpiewanie czy poprawa umiejętności mówienia – zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Lekcje w naszej szkole są otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku i znajomości muzyki. Zapraszamy zarówno tych, którzy chcą poświęcić się muzyce zawodowo, jak i tych, którzy chcą śpiewać hobbystycznie. Naszym celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju, osiąganie sukcesów oraz doświadczanie szczęścia i zdrowia dzięki muzyce.

Zajęcia u nas
odbywają się w formie:

indywidualnej,

grupowej,

warsztatów i kursów,

innych interdyscyplinarnych projektów muzyczno-teatralnych, koncertów i nagrań.

Czego możesz się u nas nauczyć?

Zajęcia w ART FORUM uwrażliwiają na piękno świata, co ma pozytywny wpływ na codzienne życie. Dzięki temu nasi uczniowie potrafią zarządzać swoim potencjałem energetycznym i umysłowym – stają się zdrowsi i bardziej szczęśliwi oraz zadowoleni z postępów.

Technika śpiewu:

 • emisja oraz impostacja głosu i dykcja,
 • stylistyka muzyczna,
 • prawidłowy oddech.

Ponadto:

 • śpiew indywidualny oraz zespołowy,
 • ruch sceniczny i aktorstwo,
 • wzmacnianie i usprawnianie pamięci,
 • oswajanie tremy,
 • ogólny rozwój w dziedzinach humanistycznych i artystycznych.

Czy to zajęcia dla Ciebie?

Pracujemy w przyjaznej, radosnej i bezstresowej atmosferze, jednocześnie pobudzając zaangażowanie w naukę. Nasz program zajęć zawsze jest dostosowany do potrzeb, możliwości oraz oczekiwań naszych studentów. Osoby, z którymi pracujemy to najczęściej:

 • wokaliści przygotowujący się do castingów oraz przesłuchań,
 • osoby z  pasją do muzyki, chcące zrozumieć jej zasady,
 • aktorzy lub osoby przygotowujące się do tego zawodu,
 • młodzież przygotowująca się do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne,
 • osoby przygotowujące się do zawodu nauczyciela – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • osoby potrzebujące rehabilitacji głosu – po zabiegach chirurgicznych lub z przewlekłymi problemami wynikającymi z nieprawidłowego używania narządu głosowego,
 • osoby, które potrzebują wzmocnić wiarę w siebie i swoje możliwości,
 • osoby, które chcą poprawić jakość swojej pamięci i sprawność oddechową,
 • osoby, które szukają twórczego spędzania czasu i chcą się nauczyć czegoś nowego,
 • hobbyści, którzy nigdy wcześniej nie kształcili się wokalnie, ale marzą, by śpiewać i rozwijać swoją świadomość muzyczną.

W ramach ART FORUM działają:

Instytut Edukacji Muzycznej Teatralnej i Humanistycznej dla dorosłych w Legnicy

Nasz Instytut posiada oddziały zarówno w Legnicy, jak i we Wrocławiu, gdzie oferujemy różnorodne rodzaje zajęć, takie jak lekcje indywidualne, grupowe, warsztaty, szkolenia i kursy, dedykowane wszystkim grupom wiekowym.


Zespół Wokalny Art Forum Voices

W Instytucie działa również zespół wokalny, składający się z studentów uczących się śpiewu w ART FORUM. Jest to grupa entuzjastów muzyki w różnym wieku, którzy wspólnie pracują nad osiągnięciem doskonałego brzmienia i wspólnie występują na koncertach. Jest to doskonała forma nauki, zabawy i współpracy z innymi miłośnikami muzyki i samorozwoju.


Dziecięca Akademia Teatru Muzycznego “Kaprys”

Oferujemy zajęcia dedykowane dzieciom i młodzieży, które wspierają rozwój umiejętności, stymulują ogólny rozwój oraz rozwijają umiejętności muzyczne poprzez śpiew i rytmizację. Lekcje obejmują naukę podstawowych umiejętności scenicznych oraz emisję głosu dla dzieci, w tym techniki prawidłowego oddychania. Dzięki tym zajęciom dzieci mają możliwość odkrycia swojego własnego potencjału, wzmacniania poczucia własnej wartości oraz rozwijania swojej siły fizycznej i psychicznej.


Konsultacje i rehabilitacja głosu

Dodatkowo, prowadzone są konsultacje dla osób, które przygotowują się do różnorodnych konkursów i projektów: recytatorskich, muzycznych, wokalnych, aktorskich, wystąpień publicznych, dyrygentów chórów, nauczycieli w trakcie awansu zawodowego, szkoleniowych rad pedagogicznych w zakresie bhp pracy głosem, a także rehabilitacja głosu.

ART FORUM prowadziło też wiele innych projektów muzycznych, edukacyjnych i charytatywnych oraz współpracowało z wieloma podmiotami:

 • Zespół Pieśni i Tańca Legnica
 • Chojnowski Chór Skoranta
 • Współpraca z PWSZ im. Witelona w Legnicy
 • Seminarium Wykonawstwa Arii Starowłoskiej i Muzyki Dawnej
 • Seminarium Dzielenia się Wiedzą w Zakresie Wokalistyki i Pedagogiki Wokalnej
 • Chór Madrygał Legnickiego Centrum Kultury im. Karlińskiego
 • SPAM Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
 • PSPŚ Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu
 • Koncert charytatywny Razem Dla Ukrainy ,,Pamięć i nadzieja” w 2022r.
 • i wiele innych

Wszystkie nasze projekty koncentrują się na drugim człowieku i jego potrzebach, rozwijaniu zdolności i pokonywaniu słabości. Dla nas najważniejsze jest, aby każdy uczestnik odkrył w sobie piękno i niepowtarzalność. Pragniemy, aby każda osoba czuła się doceniona i wspierana w swoim rozwoju.