SZUMILO ART FORUM to miejsce, gdzie osiągamy wyższy poziom edukacji artystycznej. Stale dążymy do tego, aby nasza oferta była coraz lepsza. Nieustannie szkolimy się, dbając o rozwój naszych umiejętności, oraz organizujemy pracę tak, aby była jak najbardziej skuteczna i satysfakcjonująca. Nasze autorskie programy nauczania są oparte o ogromne doświadczenie zawodowe naszej kadry.

Agnieszka Justyna Szumiło

Śpiewaczka, bizneswoman oraz założycielka SZUMILO ART FORUM GROUP, doświadczona pedagog śpiewu solowego.

Podczas swoich studiów Agnieszka Justyna Szumiło specjalizowała się w kameralistyce wokalnej oraz wykonawstwie muzyki oratoryjno-kantatowej. Repertuar ten stał się fundamentem jej pracy nad głosem i warsztatem wokalnym. Już od początku studiów koncertowała jako solistka z Orkiestrą Kameralną i Symfoniczną Akademii Muzycznej oraz Chórem Międzyuczelnianym “Szumiący Jesion” pod dyrekcją prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym na dwóch dużych tournée po Europie. Jej koncerty obejmowały takie znane dzieła jak kompozycje J.S. Bacha, J.F. Haendla, W.A. Mozarta, F. Schuberta, kompozytorów hiszpańskich oraz polskich twórców, takich jak Moniuszko, Szarzyński, Żebrowski, Pałłasz i inni.

Jeszcze jako studentka, Agnieszka Szumiło występowała w Dolnośląskiej Operze Kameralnej w Szczawnie Zdroju, gdzie śpiewała partie Bastienne w operze “Bastien und Bastienne” W.A. Mozarta oraz rolę Amora w “Orfeuszu i Eurydyce” Ch.W. Glucka (1999). W tym samym roku nagrała solową partię na płycie CD z Requiem d-moll W.A. Mozarta (Luna Music) pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.

Po ukończeniu studiów, w maju 2000 roku, wzięła udział w Konkursie im. Królowej Elżbiety w Brukseli, a w sierpniu 2001 roku w Konkursie im. Królowej Sonii w Oslo. Oba te konkursy są uważane za najpoważniejsze wydarzenia artystyczne dla doświadczonych wokalistów. Agnieszka Szumiło uczestniczyła również w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich wybitnych pedagogów jak prof. Gerhard Kahre i prof. Rusko Ruskov. Brała udział także w Kursach Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Sztuki Piękne “Wratislavia Cantans”. Dodatkowo kontynuowała swoje dokształcanie uczestnicząc w warsztatach piosenki estradowej i jazzowej organizowanych w PSM “Bednarska” w Warszawie.

Tuż po ukończeniu studiów rozpoczęła swoją karierę solową, dając szereg recitali, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Jednym z sukcesów było nagranie i wydanie płyty CD pt. “Arie i pieśni mistrzów włoskiego Bel canta” (Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini) w 2001 roku, przy wsparciu Międzynarodowej Fundacji “Wratislavia Cantans”. Płyta ta została objęta honorowym patronatem Pana Marszałka Jana Waszkiewicza oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W maju 2002 roku została zaproszona przez Centralną Agencję Kultury w Alzacji we Francji do wystąpień recitalowych w ramach “Wielkiej Opery Francuskiej”. Koncerty te spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem i zaowocowały długotrwałą współpracą w latach 2002-2004. W sierpniu 2002 roku wzięła udział w XVII Chopin-Festival w Gaming (Der Internationalen Chopin-Gesellschaft in Wien), gdzie występowała obok znakomitych śpiewaków i muzyków. W ramach festiwalu brała udział w licznych koncertach, w tym w cyklicznych koncertach w Wiedniu, Wieczorach Tumskich oraz koncercie “Muzyczni Bohaterowie” z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Mariusza Smolija. Koncertowała również w Huninge, Strasburgu i Offendorfie, a także na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wiedniu.

Uczestniczyła w koncertach podczas Światowego Festiwalu Kontrabasowego we Wrocławiu w sierpniu 2004 roku, gdzie występowała w Recitalu Mistrzowskim razem z wybitnym solistą amerykańskim Jeffem Bradetichem, oraz na XX jubileuszowym Chopin-Festival in der Kartauze Gaming, gdzie wykonała Pieśni F. Chopina oraz z towarzyszeniem Kammerorchester der Slowakichen Philharmonie pod dyrekcją Ewalda Danela (partia Cleopatry z opery G.F. Haendla “Giulio Cesare in Egitto”).

Od roku 2004 Agnieszka współpracowała między innymi z Legnicką Orkiestrą Symfoniczną, realizując wiele ciekawych projektów koncertowych i artystycznych pod dyrekcją Benedykta Ksiądzyny, Józefa Wiłkomirskiego oraz Jerzego Salwarowskiego. Ciekawym doświadczeniem było również jej uczestnictwo w pracy przy filmie “Afonia i pszczoły” (2008) w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego.

W roku 2013 Agnieszka dokonała nagrania płytowego “A ja czekam na Ciebie…”, zawierającego piękne piosenki z lat 50. i 60. polskich kompozytorów, z akopaniamentem Pawła Wrzecionowskiego. Od roku 2017 Agnieszka Szumiło współpracowała z Fundacją Promocji i Rozwoju Sztuki “Soprano” jako śpiewaczka-solistka. Również od roku 2017 była solistką Orkiestry ZG Lubin KGHM S.A., gdzie miała okazję prezentować swoje umiejętności wraz z zespołem.

Równolegle do swojej pracy artystycznej, rozpoczęła w roku 2003 również karierę pedagoga śpiewu solowego, a w latach 2009-2015 pełniła funkcję wicedyrektora w Zespole Szkół Muzycznych. Dzięki jej zaangażowaniu i talentowi wielu absolwentów szkoły dzisiaj pracuje w renomowanych teatrach muzycznych, kontynuując swoją zawodową ścieżkę muzyczną.

Przez lata swojej pracy dydaktycznej otrzymywała wiele nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauczania, opieki i wychowania. Za wzorową i długoletnią służbę została uhonorowana Medalem Brązowym od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, a także otrzymała odznaczenie “Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jednym z jej najważniejszych osiągnięć w pracy w ZSMuz w Legnicy było stworzenie i wprowadzenie na stałe do kalendarza szkoły i miasta Seminarium Wykonawstwa Arii Starowłoskiej i Muzyki Dawnej. Równolegle odbywało się również Seminarium Dzielenia się Wiedzą w Zakresie Wokalistyki i Pedagogiki Wokalnej, które odbyło się czternaście razy do roku 2018. Jest również autorką Programu Nauczania w specjalności śpiew solowy w drugim etapie edukacyjnym, na którym pracują nauczyciele śpiewu solowego w ZSMuz w Legnicy.

Od 2007 do 2018 roku była koordynatorem i prowadzącym znane cykliczne koncerty dla mieszkańców Legnicy, które początkowo nosiły nazwę “Czwartki Muzyczne”, a później zostały przemianowane na “Wtorki Muzyczne”. Ponadto, w latach 2003-2010, była nauczycielem akademickim na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy oraz współpracowała z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy na Wydziale Nauk Humanistycznych.

Pracowała jako specjalista ds. emisji głosu w Chórze Legnickiego Centrum Kultury, “Madrygał” oraz w latach 2013-2017 w Zespole Pieśni i Tańca “Legnica” Legnickiego Centrum Kultury. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego i jest pedagogiem dbającym o wszechstronny rozwój uczniów. Jest jednym z niewielu pedagogów, którzy prowadzą uczniów dwutorowo, dając im możliwość kształcenia się zarówno w muzyce klasycznej, jak i w różnych gatunkach muzyki rozrywkowej.

W roku 2010 stworzyła Pracownię Wokalną, która początkowo skupiała się głównie na organizacji Kursów Letnich. Jednak po kilku latach, dzięki opracowaniu autorskich programów kształcenia, działalność rozszerzyła się i objęła szeroką gamę zajęć dydaktycznych dla różnych grup osób.

Obecnie pracownia zmieniła się w ART FORUM – artystyczne miejsce spotkań, które oferuje wsparcie i naukę dla aspirujących wokalistów, aktorów, nauczycieli, dziennikarzy oraz osób, które muszą pracować głosem. ART FORUM oprócz zajęć grupowych, zapewnia zajęcia indywidualne w kameralnej atmosferze, umożliwiając odbudowę głosu od podstaw po chorobach. ART FORUM oferuje także bogatą ofertę dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy pragną spełnić swoje muzyczno-wokalne marzenia, bez względu na wiek – od 4 do 104 lat. Codzienne zajęcia, kursy i warsztaty są cenione ze względu na unikalność, wysoki poziom oraz jakość prowadzonych lekcji. Obecnie zajęcia odbywają się w Legnicy (ul. Mickiewicza 36B) oraz w Chojnowie i we Wrocławiu, jednak przyjeżdżają do nas uczniowie z całej Polski i z zagranicy.

Dzięki ART FORUM Agnieszki Justyny Szumiło, osoby z różnych środowisk i z różnymi celami muzycznymi mają możliwość rozwijania swojego talentu, poprawy techniki wokalnej oraz odzyskania zaufania i pewności siebie w świecie muzyki.

.

Od września 2003 roku Agnieszka Justyna Szumiło aktywnie angażuje się w działalność społeczną, dlatego też stała się członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. W roku 2012 otrzymała nagrodę za wybitne osiągnięcia i została wysłana na szkoleniowy wyjazd na spotkanie EVTA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu) w Wiedniu. Jest również współautorem publikacji “Uczenie się przez całe życie” dotyczącej zastosowania zasobów cyfrowych w pedagogice wokalnej.

Już od 2002 roku Agnieszka Szumiło jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddział Wrocław, a od 2003 roku pełniła funkcję członka Zarządu SPAM Oddziału Wrocławskiego na kadencję 2002/2007. W latach 2012-2016 pełniła rolę wiceprezesa Oddziału Wrocławskiego. Odpowiadała między innymi za organizację Akcji Koncertowej. Ponadto, jest współautorką publikacji “Szkolnictwo Muzyczne na Dolnym Śląsku po Drugiej Wojnie Światowej lata 1945-1960”, wydanej przez SPAM w 2013 roku.

Agnieszka Justyna Szumiło angażuje się również w działalność fundacji i stowarzyszeń prozdrowotnych, wykorzystując swoje doświadczenie pedagogiczne i pasję do pracy. Dzięki doświadczeniu jako wykwalifikowany pedagog, jest często zapraszana do pełnienia roli jurora na konkursach i festiwalach. W latach 2014-2021 była jurorką Ogólnopolskiego Turnieju Chórów “Legnica Cantat”.


Magdalena Józefów

Utalentowana śpiewaczka i nauczycielka specjalizująca się w pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie w zakresie umuzykalnienia z elementami emisji głosu dla najmłodszych.

 W 2017 r. ukończyła Szkołę Muzyczną II stopnia w Legnicy w klasie śpiewu solowego u mgr Agnieszki Justyny Szumiło. Skończyła studia licencjackie na kierunku Wokalistyka na Akademii Sztuki w Szczecinie w klasie mgr Beaty Dunin-Wąsowicz. Kontynuuję naukę na studiach magisterskich o specjalności pieśniarsko-oratoryjnej na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu u prof. dr hab. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej.

Jest także studentką Studium Pedagogicznego organizowanego przy tej samej uczelni, co umożliwiło jej zdobycie praktycznego doświadczenia pedagogicznego w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Brała udział w wielu renomowanych kursach mistrzowskich, m.in. Kursie Interpretacji Muzyki Wokalnej prowadzonym przez prof. Markusa Koehlera, Kursie Mistrzowskim u prof. Ulricha Messthalera z Akademii Muzyki Dawnej w Bazylei oraz Mistrzowskim Kursie Wokalnym im. Henryka Jareckiego pod kierunkiem prof. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej. Ponadto, aktywnie uczestniczyła w licznych certyfikowanych szkoleniach, warsztatach i kursach z zakresu pracy pedagogicznej oraz umuzykalnienia, takich jak Logopedia dla nauczycieli śpiewu, Aktywne słuchanie muzyki oraz zabawy muzyczno-ruchowe. Zależy jej na ciągłym rozwoju i podnoszeniu swoich kompetencji, dlatego planuje w przyszłości rozpocząć dodatkowe studia z zakresu logopedii oraz rehabilitacji zaburzeń głosu. Obecnie prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą, angażując ich w fascynujący świat muzyki i rozwijając ich umiejętności wokalne.


Aleksander Piechaczek

Dyrygent, wokalista, aranżer, kompozytor

Jest obecnie lub był kierownikiem artystycznym wielu zespołów wokalnych, chórów oraz orkiestr:

Zespołu Wokalnego Instytutu Edukacji Muzycznej Teatralnej i Humanistycznej dla dorosłych w Legnicy

oraz Zespołu wokalnego „NutaBene”, Orkiestry Smyczkowej PSM I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, Orkiestry Symfonicznej ZSM w Legnicy, Orkiestry Dziecięcej ZSM w Legnicy, „Kameralnego Chóru Misericordia”, Chóru Chłopięcego „Pueri Cantores Wratislavienses”, zespołu wokalnego „Vivo”, „Kameralnego Chóru Tibi Domine”.

Wykształcenie:
2001 – 2004 – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, kierunek dyrygentura symfoniczna
1994 – 2000 – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Muzycznego, kierunek dyrygentura chóralna
1983 – 1994 – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, kierunek obój

Wybrane sukcesy i nagrody:

  • Grand Prix i Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ogólnopolskim Festiwalu w Legionowie ( 2021 )
  • Srebrne Pasmo na V Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej (2018)
  • Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w uznaniu za profesjonalny sposób przekazywania wiedzy, umiejętność rozbudzania w młodym pokoleniu, dociekliwości naukowej i życiowej pasji oraz inspirację do twórczego wysiłku ( 2017 )
  • Złote Pasmo na VI Festiwalu Muzyki Chóralnej w Sławie (2017)
  • Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora za utwór “De profundis” Aleksandra Piechaczka na VI Festiwalu Muzyki Chóralnej w Sławie (2017)
  • Nagroda za wyróżniający się akompaniament na Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej ( 2016 )
  • Nagrody Dyrektora MDK Fabryczna oraz Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy za działalność edukacyjną ( 2015-2021 )
  • Srebrny Dyplom na XI Międzynarodowym Festiwalu “Rybnicka Jesień Chóralna” im. Mikołaja Henryka Góreckiego w Rybniku (2015)
  • I Miejsce na VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Wielkopostnej “Stabat Mater Dolorosa” w Olesznej (2015)
  • Wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór inspirowany folklorem na VI Ogólnopolskim Festiwalu Chórów “Silesia Cantat” w Głogowie” (2014)